Om Soki Choi

Om Soki Choi

Soki Choi har forskat om komplexa sjukvårdssystem på Karolinska Institutet. Inom ramen för sin doktorsavhandling har hon även gästforskat vid Harvard år 2010. Soki har doktorsexamen från Karolinska Institutet och civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Sokis korrekta titel är Medicine Doktor (Med dr). Hon är dock inte läkare. Hon har föreläst om framtidens hälsa och sjukvård bland annat på ett så kallat TEDx Talk. Hon har även arbetat som FoU-rådgivare vid Karolinska Universitetssjukhuset och vunnit pris för sin avhandling i Europa (2011). I början av 2000-talet blev hon globalt uppmärksammad som IT-pionjär, efter att ha startat ett av världens första appbolag. SVT visade år 2004 en dokumentär om Soki Choi

Kort om min tid på Harvard
Som en del av sin doktorsutbildning tillbringade Soki sitt sista år (2010) som gästforskare (Visiting Fellow) vid Harvard University (The Graduate School of Arts and Sciences). Där fick hon möjlighet att träffa och diskutera olika systemfrågor med andra forskare. Det fick hon stor glädje av i sitt viktiga arbete med kappan (som är den del, som sammanfattar hela avhandlingen). När Soki senare jobbade som FoU-rådgivare på Karolinska universitetssjukhuset återvände hon till Harvard Business School (2012), för att studera "Value Based Health Care"(VBHC) för Professor Michael Porter. Denna kortare vistelse utmynnade i en artikel i Läkartidningen, som hon skrev tillsammans med andra svenska läkare och forskare. Soki har även varit styrelseledamot och vice ordförande i Harvard Club of Sweden (2011-2015).