Du bär på 99% gener från bakterier och 1% från din mamma och pappa!

Visste du att din kropp innehåller 100 gånger fler bakteriella gener än mänskliga gener? Ny forskning visar att bakteriernas samlade genpool (mikrobiom) är intimt kopplad med din hälsa. Därför menar allt fler forskare att morgondagens medicin måste baseras på kroppens alla gener, som på medicinskt språk kallas hologenom.  Alltså, hologenomet inkluderar både gener från din mamma och pappa och gener från dina bakteriella vänner i din tarm. Ett hippt och viktigt ord värt att lägga på minnet!

Soki Choi