Psykisk ohälsa göds av social media

Ursprungligen användes serotonin för att signalera om liv befann sig i en näringsrik eller näringsfattig miljö. Alltså var serotoninets uppgift att ge kritisk överlevnadsinformation om den faktiska tillgången på mat. I takt med att flercelliga däggdjur fick ett avancerat nervsystem, utvecklades serotoninet till att även signalera om man befann sig i en socialt gynnsam eller ogynnsam miljö.

Forskning har exempelvis visat att när apor vinner revirstrider höjs serotoninnivån tillfälligt. Om det sker under en längre tid, sker en biokemisk anpassning av serotoninreceptorerna i hjärnan hos både vinnaren och förloraren, vilket har visat sig  permanent förändra socialt beteende. Vinnaren åtnjuter en högre social status vilket återspeglas av högre serotonin och dopamin, medan förloraren finner sig i lägre status med lägre "lyckohormoner" som följd. Och som vi vet så har just deprimerade personer lägre serotoninnivåer.

Låt oss nu koppla ihop detta med Facebook. Depression och ångest har nämligen visat sig vara tre gånger så vanligt bland inbitna användare av social media. Forskning visar att ju fler selfies man tittar på, desto lägre självkänsla och livstillfredställelse har man. Ur serotoninets perspektiv, så utgör FaceBook en global social miljö där hela världens befolkning inbjuds till att delta och observera en daglig brutal statuskamp där antal likes avgör om du får "leva eller dö".

Ett modernt Colosseum helt enkelt, där alla omedvetet har blivit gladiatorer, som tävlar om publikens gunst och sin överlevnad framförallt. För kom ihåg att ett av serotoninets funktion är att signalera om du befinner dig i näringsrik och socialt gynnsam miljö. Facebooks valutor är med andra ord överlevnad och lycka. Starkare drivkrafter är svåra att hitta. Alltså, frekventa användare av Facebook mår sämre och har lägre serotoninnivåer, vilket kan tolkas som ett tecken på att man befinner sig i socialt ogynnsam miljö. Därför är det med stor fasa, som jag inser att det digitala självskadebeteendet av ständig jämförelse (dessutom med redigerade foton) inte bara gör många hjärnor till biokemiska förlorare, utan även driver på vår tids eskalerande psykiska ohälsa.

Få anar nog vilket gigantiskt social experiment vi befinner oss i. Det är en digital tornado, som tog sin början för inte så länge sen. Därför är det svårt att sia om vart den digitala revolutionen kommer att föra mänskligheten. Men en sak är säker, och det är att psykisk ohälsa göds av social media.

 

 

Soki Choi